Zaawansowane
Dodaj firmę
Regulamin

Regulamin serwisu Ibiznesu.pl

Wyrażam zgodę, aby dane mojej firmy, w tym i dane osobowe, (dalej „Dane”) były umieszczone, przetwarzane, wynajmowane i przekazywane przez firmę Angel (właściciela serwisu Ibiznesu.pl), względnie inny podmiot związany umową z firmą Visual Center Jacek Troczyński w kraju i za granicą, w katalogach reklamowych, na nośnikach optycznych i Internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania niniejszego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptuję prawo firmy Visual Center Jacek Troczyński do zredagowania zgodnie ze standardami redakcyjnymi właściwymi dla danej publikacji Danych w formie wpisu i wyboru przez firmę Visual Center Jacek Troczyński branży, w której wpis zostanie zamieszczony. Zrzekam się podnoszenia wobec firmy Visual Center Jacek Troczyński jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie. Udzielam zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez firmę Visual Center Jacek Troczyński lub inne podmioty korzystające z baz danych firmy Visual Center Jacek Troczyński na podstawie ważnych umów.

Aktualności
więcej aktualności
Reklama